DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nâng bậc lương

Hỏi: Em mới được chuyển ngạch lương từ cao đẳng sang đại học bậc 2 với hệ số 2.41 lên 2.67 của đại học (nhưng trong thời gian cho chuyển ngạch thì em chuẩn bị nâng lương bậc 3 của cao đẳng là 2.67), như vậy khi có quyết định chuyển ngạch thì em bằng lương của hệ cao đẳng. Như vậy em xin hỏi rằng chuyển ngạch như thế có free celebrity porn sites
đúng không?

Đáp: Bạn không nêu rõ Bạn đang là công chức hay viên chức? Trường hợp Bạn là công chức thì áp dụng Điều 43 Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12, theo đó, việc chuyển ngạch công chức phải đáp ứng các điều kiện của ngạch mà Bạn sẽ chuyển (đồng thời với việc chuyển ngạch là mức lương tương ứng).

Do vậy, việc Bạn được chuyển ngạch như vậy là hoàn toàn phù hợp.

Thêm bình luận

Tên:
Câu hoi:
Nội dung: